Blush Clinic probeert je zo goed mogelijk te behandelen en te informeren. Tevreden­heid over onze zorg en dienst­ver­lening vinden wij enorm belangrijk. Toch kan het voorkomen dat iets anders loopt dan je had verwacht. Dit kan voor jou reden zijn om een klacht in te dienen.

Ondanks de aandacht en inzet die onze medewerkers dagelijks geven kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Het goed kunnen uiten van je klacht vinden wij belangrijk. Op deze pagina lees je meer over onze klachten­proce­dure en de mogelijk­heden om je geschil voor te leggen aan een klachten­functionaris of geschil­len­comissie.

Klachtenprocedure

Wij nemen klachten erg serieus. Voor onze klanten hebben we daarom een duide­lijke procedure waarmee de klacht in behande­ling wordt genomen. Ook al is iedere klacht anders, door volgens een procedure te werken weten we zeker dat iedereen gelijke en voldoende aandacht krijgt.

Hoe deze klachten­procedure eruitziet kun je lezen in onze klachten­regeling.

Download klachtenregeling

Klacht indienen

Wanneer je niet tevreden bent of een klacht hebt horen wij dit graag zo snel mogelijk. Zolang wij niet weten dat je onte­vreden bent kunnen we je namelijk niet helpen.

Een klacht indienen kan mondeling in een apart (gratis) consult of tele­fonisch. Indien je dit liever hebt kan dit ook per e-mail of door onder­staand formulier te gebruiken.

Geef bij het indienen van een klacht zo duide­lijk mogelijk aan wat je klacht of probleem is, om welke behande­ling het gaat, wanneer je behandeld bent en door wie.

Na ontvangst van jouw klacht krijg je van ons altijd binnen 1 à 2 werkdagen een eerste in­houde­lijke reactie van ons. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan houden wij je hiervan op de hoogte. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om de klacht met je op te lossen.

Klachtenformulier

Jouw naam *
Jouw Telefoonnummer *
Jouw e-mailadres *
Jouw bericht
Anti spamcode afbeelding. Kan niet worden opgelezen.
verificatie code

 

Externe klachtenfunctionaris

Kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij een klachten­functio­naris. Een klachten­functio­naris is een onpar­tijdige, onaf­hanke­lijke en profes­sionele bemid­delaar. Hij of zij luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen jou en de zorg­verlener.

De klachten­functio­naris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Het neerleggen van je klacht of probleem bij een klachten­functionaris is kosteloos.

Het is belangrijk om de juiste klachten­functio­naris te kiezen. Dit is afhanke­lijk van wie je bij Blush Clinic heeft behandeld.

Ben je behandeld door een van onze huidtherapeuten? Ga dan naar de klachten­­functio­naris van het Klachtenloket Paramedici (KLP).

Ben je behandeld door een van onze schoonheids- of huid­specialisten, dan ga je naar de klachten­functionaris van het ANBOS. Blush Clinic is aan­gesloten bij ANBOS. In het laatste geval kun je ook direct een e-mail sturen naar klachtenfunctionaris@anbos.nl.

Wanneer ook na inzet van de klachten­functio­naris het probleem of de klacht niet naar tevreden­heid is opgelost, dan kan de klachten­functio­naris je informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om jouw klacht voor te leggen. Zoals bij­voorbeeld de stap naar een geschillen­commissie.

Geschillencommissie 

Kom je samen met de klachten­functio­naris ook niet tot een goede oplossing? Dan kun je besluiten om het geschil voor te leggen aan een onafhanke­lijke geschil­lencom­missie. Deze commissie doet dan een bindende uitspraak, waartegen geen beroep mogelijk is. Dat betekent dat beide partijen zich aan de uitspraak moeten houden. Het toekennen van een schade­vergoeding behoort hier tot de mogelijk­heden.

Ook in dit geval is het van belang dat je bij een geschil met Blush Clinic naar de juiste instantie gaat.

Ben je behandeld door een van onze huidtherapeuten? Dan stap je naar de Geschillen­commissie Paramedici, onderdeel van het Kwaliteits­register Paramedici (KP).

Ben je behandeld door een van onze schoonheids- of huidspecialisten, dan ga je met een geschil naar de geschil­lencom­missie van het ANBOS. Het ANBOS is de branche-organisatie van schoon­heids­specialisten in Nederland waarbij Blush Clinic is aangesloten.

Bij de geschillencomissie betaal je voor het deponeren van de klacht een klein bedrag. Deze kosten krijg je terug als je door de commissie in het gelijk wordt gesteld.

Laatst gewijzigd: