Bij Blush Clinic kun je ook terecht voor een Botox, Filler, Miradry of Profhilo behan­deling. Op onze locatie in Eelde ben je voor deze behandelingen welkom bij de gekwali­ficeerde en ervaren cosme­tisch arts Edward Berends.

Via de onderstaande pagina's vind je meer infor­matie over de door ons aange­boden cosme­tische behandelingen.