Blush Clinic respecteert de privacy van haar bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en/of verwerkt. We zullen deze gegevens beschermen tegen misbruik.

Blush Clinic, ook handelend onder de naam Clear Clinic, met hoofdvestiging aand de Brinkhorst 5 te Haren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevr. E. Martin-Caspers is de Functionaris Gegevensbescherming van Blush Clinic en is te bereiken via frontoffice@blushclinic.nl.

Zie ook ons privacybeleid ten aanzien van de Blush Clinic Webshop.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blush Clinic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frontoffice@blushclinic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blush Clinic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Blush Clinic verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blush Clinic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blush Clinic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De volgende bedrijven verwerken kunnen uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken.

Mailchimp

De nieuwsbrieven van Blush Clinic worden verzonden met Mailchimp van het bedrijf Rocket Science Group. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp, op servers in de Verenigde Staten. De e-mail adressen van abonnees zijn niet publiek toegankelijk.

De door u ingevulde gegevens voor de mailinglist worden slechts gebruikt voor frequente nieuwsbrieven vanuit Blush Clinic. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Blush Clinic. Na definitieve inschrijving ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de aanmelding (dubbele opt-in-procedure). De opslag van uw gegevens in Mailchimp is voor onbepaalde tijd. U kunt uzelf namelijk uitschrijven wanneer u wilt, via de link onderaan de nieuwsbrieven of door contact met ons op te nemen.

Salonized

Voor het reserveren van behandelingen maakt Blush Clinic gebruik van de software van Salonized B.V. als verwerker. Salonized is een agenda/kassasysteem, voor het online reserveren van afspraken, het verwerken van de boekhouding en het bijhouden van reviews. Tevens wordt bijgehouden welke producten er tijdens de behandeling gebruikt worden. Dit om een historie over de huid op te kunnen bouwen, zodat altijd de juiste behandeling uitgevoerd wordt en tijdens de behandeling de juiste producten gebruikt worden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Salonized heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Salonized behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Salonized toestemming gegeven. Salonized is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Salonized gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Rimote

De website en e-mail van Blush Clinic wordt gehost bij hostingbedrijf Rimote te Groningen. Wanneer u contact met ons opneemt worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Rimote. Gegevens die u achterlaat op de website van Blush Clinic zijn op de servers van Rimote Media opgeslagen.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blush Clinic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Blush Clinic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Klik hier om uw voorkeuren voor het plaatsen van cookies nogmaals aan te passen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en om fouten te ontdekken, om zo onze dienstverlening aan de bezoeker te kunnen verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd opgeslagen (het laatste octet van uw IP-adres wordt verwijderd). De gegevens die Analytics via onze websites verzamelt zijn dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bij de instellingen van Google Analytics voor Blush Clinic hebben wij aangegeven dat Google de verkregen analytics informatie niet voor (andere) Google diensten mag gebruiken en niet mag delen met derden. Daarnaast is er een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google (standaard bewerkersovereenkomst).

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt de cookies van Google Analytics weigeren door deze plug-in te installeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blush Clinic en heeft u het recht op gegevens­overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frontoffice@blushclinic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Blush Clinic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blush Clinic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor het adres in de adresbalk van uw browser.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via frontoffice@blushclinic.nl.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: